Игри

Информация за страница Каталози

   Във всички каталози се набляга на рекламата на различни продукти, които впоследствие потребителите да закупят. Без значение дали се касае за хранително – вкусова, козметична или друга индустрия, почти навсякъде каталожната структура е една и съща. Първо с по-големи букви се изписва наименованието на продукта, включително и на латинска транскрипция, ако има такава. Впоследствие се обръща внимание на най-важните му детайли и характеристики, сред които срок на годност, условия на съхранение и пр. Не на последно място следва и цената на продукта, както и дали е в процес на промоция. Ако е така, то купувачите се сдобиват с него за по-малко пари, но трябва да се има предвид, че тези промоционални периоди винаги са временни. Що се отнася до описанието на продукта, то трябва да е най-подробно и детайлно, така че да ни даде всички необходими разяснения. Ако такова липсва, има голяма вероятност потребителите да се откажат от покупка и да се пренасочат към друго място.

    Иначе всички онези каталози, които имат за цел да ни самообразоват, са изпълнени със снимкови изображения на нещата, които описват. Най-често засяганите вътре раздели са история, география, животински свят и още много други области, към които хората от цял свят постоянно проявяват интерес. Има издания, направени специално за деца, следователно те са значително по-опростени от версиите, предлагани за възрастни. От друга страна, колкото по-подробен е един каталог, толкова по-полезен би ни бил във връзка с обогатяване на знанията. Понякога отнема доста време, докато едно такова издание се създаде и преработи, преди окончателно да бъде пуснато на пазара или за свободно четене в интернет. В интерес на истината трябва да се каже, че по създаването на един такъв проект могат да работят много хора едновременно и всеки да изпраща материалите, които е събрал и систематизирал. В друга част от случаите обаче е възможно само един човек да се заеме със създаването на нещо такова, посветено на цяла една наука или на определена известна личност. Обикновено, ако историята на известните е представена предимно в снимки, нейните фенове задължително си ги изрязват и лепят като плакати или си ги събират в албум.

     Едно от най-важните неща, които характеризират каталози, посветени на науката и на всички други области е подреждането на информацията по азбучен ред. Изключение естествено правят споменатите вече хранителни и козметични издания. Тук се имат предвид най-вече информационните каталогизирани издания, които можем да ползваме като източник на наше собствено изследване. От една страна по този начин на ползвателя се гарантира по-бързо и лесно намиране на това, което търси. От друга, именно това е основната функция на каталога – той представлява систематизирано и подредено издание, доста различно от много учебници и други четива, които често пъти са написани хаотично. Това може сериозно да обърка четящия и да го принуди постоянно да се връща назад, докато намери онова, което му трябва. И ако всички издания от типа каталожни са пълни с информация за продуктите, които рекламират, то при козметичните е налице още една интересна подробност. Страниците им са ароматизирани с различните парфюми и мазила.

eXTReMe Tracker